Strona główna > Polityka Prywatności
Language
PolskiAngielski
Producenci
Systemy płatności
  • PayPal
  • PayByNet
  • tpay.com
  • Paynow
Opinie o mnie
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Waluta

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO.
Ego-Style  Armatura Sanitarna


  - Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 - Administratorem Danych Osobowych jest:
    Ego-Style M.Pelc
    ul. Hallera 10
    33-200 Dąbrowa Tarnowska
    GIODO Nr księgi: 127136


 Zasady zbierania i przetwarzania danych osobowych przez firmę EGO-STYLE obowiązujące w Sklepie

   1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celach związanych z działalnością EGO-STYLE w zakresie Sklepu, w tym w celu zawierania, realizacji i rozliczenia umów sprzedaży w ramach Sklepu (obsługi transakcji sprzedaży towarów), a także w celach ich archiwizacji.
   2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Podanie danych wymienionych w formularzu rejestracyjnym jest konieczne w celach określonych w pkt.1.
   3. Klienci mogą przeglądać Sklep oraz zamieszczone w nim oferty dotyczące towarów bez uprzedniej rejestracji oraz podawania danych osobowych.
   4. Dane osobowe umieszczane w bazie Sklepu przez Klienta Zarejestrowanego oraz Klienta Nowego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i zabezpieczane przez Administratora Sklepu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.).
   5. Zbiór danych osobowych wszystkich Klientów Sklepu, a także zbiór danych odbiorców newslettera przetwarzany przez  EGO-STYLE został zgłoszony do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych pod numerem 127136 . Administratorem danych jest EGO-STYLE
   6. Dane osobowe gromadzone przez EGO-STYLE wykorzystywane są do celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży a także, jeśli klient ten wyrazi stosowną zgodę - w celach marketingu własnego (newsletter, akcje promocyjne, gromadzenie opinii przez Firmę Współpracującą) dotyczącego oferowanych produktów i świadczonych usług przez EGO-STYLE zgodnie z Art. 23 ust. 1 pkt 5 Ustawy.
   7. W ramach obsługi Klienta jego dane osobowe mogą być przekazywane do Firmy Współpracującej właściwej dla danego etapu realizacji zamówienia.
   8. Podanie danych osobowych odbywa się w trakcie rejestracji konta Klienta w Sklepie, lub w przypadku Klientów Nowych – w trakcie wypełniania formularza dostawy.
   9. W trakcie rejestracji Klient będący osobą fizyczną podaje następujące dane osobowe: adres e-mail, imię, nazwisko, dane kontaktowe: ulica, numer domu i mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj, telefon.
  10. Dokonujący rejestracji Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, albo reprezentujący osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lecz wyposażoną w zdolność prawną proszony jest ponadto o podanie następujących danych: nazwa firmy, NIP.
  11. W trakcie finalizacji zamówienia Klient Zarejestrowany może podać adres dostawy inny niż adres podany w chwili rejestracji. Adres ten od tego momentu staje się również daną osobową podlegającą ochronie z mocy Ustawy.
  12. Dane osobowe Klientów Zarejestrowanych są przechowywane w bazie danych Sklepu przez cały okres aktywności konta – to jest przez czas kiedy Klient Zarejestrowany może z niego korzystać, niezależnie od tego, czy składa w tym czasie zamówienia.
  13. Dane osobowe Klientów Nowych są przechowywane jedynie przez okres niezbędny do wykonania i ostatecznego zakończenia transakcji, przez co rozumiany jest także okres gwarancji na zakupiony produkt. Po tym okresie dane Klienta Nowego są anonimizowane.
  14. Dane Klientów Zarejestrowanych oraz Klientów Nowych nie są udostępniane ani powierzane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących EGO-STYLE do przekazania ich uprawnionym podmiotom, jak również w sytuacji, gdy udostępnienie lub powierzenie takie jest niezbędne do realizacji zamówień i obsługi transakcji.
  15. EGO-STYLE oferuje w Sklepie możliwość zapisania się na listę subskrypcyjną newslettera firmowego. EGO-STYLE oferuje tę możliwość zarówno Klientom Zarejestrowanym, jak i osobom niezarejestrowanym w Sklepie.
Zarejestrowanie na liście subskrypcyjnej newslettera następuje po kliknięciu zapisz oraz potwierdzeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednocześnie na podany w formularzu adres mailowy wysłany zostaje mail weryfikacyjny. Dane osób subskrybujących newsletter również nie są udostępnianie stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących EGO-STYLE do przekazania ich uprawnionym podmiotom. 
  16. Adresy IP Klientów zarejestrowanych wykorzystywane są jedynie w celu diagnozowania problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Sklepem. Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Klientów Zarejestrowanych.
  17. Na podstawie uzyskanych danych osobowych mogą być sporządzane zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Sklepu. Zestawienia te nie zawierają jednak żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację pojedynczych Klientów Zarejestrowanych.
  18. EGO-STYLE stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Klientów, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Klientów. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie ze Sklepu, może jednak spowodować pewne utrudnienia.
  19. Klientami Sklepu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Sklep nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów. Administrator Sklepu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Sklepie osób niepełnoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.
  20. EGO-STYLE zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa danych osobowych.
  21. Sklep posiada zawsze aktualny Certyfikat RAPID SSL. Klient winien jednak mieć świadomość, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez EGO-STYLE należytej staranności – w szczególności korzystania z protokołu SSL. Klient Sklepu winien zatem również zadbać o bezpieczeństwo swojego komputera.


Rezygnacja/poprawa danych
   1. EGO-STYLE zapewnia realizację uprawnień Klientów wynikających z Ustawy, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klienci mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy EGO-STYLE zamierza je przetwarzać w celach marketingowych.
   2. Usunięcia danych Klienta Nowego można dokonać drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny EGO-STYLE (ul. Hallera 10  33-200 Dąbrowa Tarnowska), list polecony zawierający takie żądanie.  Usunięcie danych Klienta Zarejestrowanego jest równoznaczne z usunięciem konta takiego Klienta ze Sklepu.
Jeśli w momencie otrzymania żądania usunięcia konta, lub usunięcia danych osobowych realizowana jest usługa, to usunięcie konta/usunięcie danych zostanie dokonane dopiero po zakończeniu realizacji tej usługi.
   3. Klient Zarejestrowany lub inna osoba która zapisała się na newsletter ma prawo w każdej chwili z niego zrezygnować. Można tego dokonać samodzielnie – poprzez skorzystanie z linka znajdującego się w mailu zawierającym newsletter, lub poprosić o to EGO-STYLE – poprzez wysłanie maila na adres baterie@armatura.cc.  W celu uniknięcia nadużyć żądanie takie musi być wysłane z adresu e-mail który został podany w trakcie zapisywania się do usługi newslettera.


Zmiany Polityki Prywatności
EGO-STYLE zastrzega sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do wcześniejszego poinformowania drogą mailową o tym fakcie wszystkich Klientów Zarejestrowanych, tak by mieli oni czas zapoznać się z nowym dokumentem przed jego opublikowaniem na stronie i wejściem w życie.
Klient Zarejestrowany ma prawo nie zaakceptować zmian i usunąć konto ze Sklepu. Pozostawienie Konta równoznaczne jest z akceptacją zmienionej Polityki.


Reklamy i linki stron trzecich
Reklamy zamieszczane na stronach Sklepu pochodzą od partnerów Administratora Sklepu. Właścicielom reklam może być jedynie przekazywana informacja o ilości wyświetleń reklamy. Pozostałe informacje, a w szczególności adresy IP nie są udostępniane. W celu uzyskania szczegółów na temat reklam oraz elementów cookies należy zapoznać się z odpowiednimi zapisami na stronach reklamodawców.
Sklep zawiera odnośniki do innych stron. Administrator Sklepu nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów stron do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w Sklepie. W razie wątpliwości Użytkownicy winni zapoznać się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności zamieszczonych na tych stronach.

Kontakt
W razie jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej deklaracji ochrony prywatności lub jakichkolwiek praktyk stosowanych w Sklepie, zapraszamy do kontaktu mailowego baterie@armatura.cc


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu